GURE SAIOAK

Barneratu zaitez artxibatuta
ditugun ataletan eta egizu
aurkikuntza ederren bat!