8garren kalea
Non eta Bilbon
Akorde artean
Orroak
Oblada
Leihotik begira
Gitxi baina sarri
Sarean harrapatua